Acme Cogs, Ltd.

Techniekkisten

Astronomie, Chemie 2x (kastje + leskist), De fiets, De maat is vol, Licht en lenzen , Lucht, Magnetisme, Natuurlijk energie, Techniek en zorg, Water, Water, Aarde, Vuur en Lucht, Water in de peiling Nederland, Weer 2x (koffer + leskist), Zonne-energie

 

Astronomie 

Voor: alle groepen                
Te gebruiken: binnen en buiten het hele jaar

Lessuggesties voor alle bouwen worden gegeven in de reader “Sterren en planeten”. De leerlingen kunnen zelf praktisch aan de slag met het interactieve sterrenkijkerspakket “Hemel bij nacht”. In het boekje “Sterrenkunde” maken jonge mensen kennis met de fascinerende sterrenwereld. Als bemanningslid van het ruimteschip “Sterrenspoor” kunnen leerlingen het sterrenwachtspel spelen.

Chemie dwz: “Spelen met chemie” en “Bij de drogist” 

Voor: groep (5) ,6, 7 en 8
Te gebruiken: hele jaar, binnen
Deze 2 kisten zijn identiek.

In deze kist zitten handleidingen en spullen om met tweetallen tandpasta, shampoo, badzout, citroenlimonade en zwembadwater te maken. De handleiding beschrijft een lessenreeks voor 7 lessen met als thema gezondheid. De proeven zijn door de kinderen goed zelfstandig uit te voeren. De stichting C3 heeft ook een detective spel toegevoegd waarbij de leerlingen door het doen van verschillende proefjes moeten ontdekken wie er vloeistof gemorst heeft. Een geweldig leuke kist omdat de leerlingen ontdekken hoe diverse producten gemaakt worden.

De fiets                           

Voor: (1,2) 3 t/m 8
Te gebruiken: hele jaar, vooral binnen

Deze technische leskist is in feite één grote reparatieset voor de fiets. Vooral bedoeld voor midden- en bovenbouw, maar ook voor de kleuters wordt in de reader een interessante fietsles behandeld. Voor alle bouwen geldt: haal de fiets in de klas! Naast allerlei technische aspecten leren de kinderen welke onderdelen van de fiets wettelijk verplicht zijn. Een “veilig verkeersles” mag eigenlijk niet ontbreken.
Spelenderwijs leren de kinderen de verschillende onderdelen van de fiets te benoemen, wanneer zij bezig zijn met het fietsspel.

De maat is vol               

Voor: groep 7, 8
Te gebruiken: het hele jaar, binnen

Het doel van deze kist is dat de leerlingen kennis maken met allerlei meetgereedschappen, dat ze het leren hanteren en ook zelf een stuk gereedschap kunnen bouwen zoals een wielmeter en een unster. Na een korte toelichting kunnen de leerlingen zelf aan de slag met 8 opdrachtkaarten. Schuifmaat, diverse soorten centimeters, blokjes, unster, brievenweger en waterpas komen aan bod.

Licht en lenzen

Voor: bovenbouw                
Te gebruiken: het hele jaar, binnen

De leskist licht en lenzen bevat een handleiding waarin vele eenvoudige proefjes staan. De materialen hiervoor zijn in de kist aanwezig. Een echte praktische doekist. Ook spiegels spelen een rol. Met een speciale vorm en geleipoeder kun jezelf lenzen maken.

Lucht

Voor: groep 1 t/m 8                        
Te gebruiken: hele jaar door, binnen

Lucht is ongrijpbaar en onzichtbaar. Toch kun je er vele kleine proefjes mee doen, waardoor je beter begrijpt wat lucht is. Lucht kan je tegenwerken (wind), maar je kunt er ook gebruik van maken (hete luchtballon).Naast opdrachtkaarten en wat materialen voor een luchtcircuit in de klas zitten er ook vele injectiespuiten en slangetjes in de kist om met z’n allen te experimenteren met pneumatische en hydraulische krachten.

Magnetisme

Voor: bovenbouw            
Te gebruiken: hele jaar, binnen

  Met deze kist ontdekken de leerlingen magnetisme:  de aantrekkingskracht van magneten, de magnetische polen en hun eigenschappen. Zij gebruiken een kompas om de polen te vinden. Ze experimenteren met materialen die magnetische kracht al dan niet doorlaten. Deze en andere proefjes worden beschreven in de handleiding. Een echte doekist, die al het benodigde materiaal bevat.

Natuurlijk energie               

Voor: voor iedereen
Te gebruiken: binnen het hele jaar

Deze leskist is in feite een “doedoos”. Voor alle bouwen geldt: kinderen maken kennis met verschillende aspecten van (duurzame) energie op een positieve manier, zodat ze op hun eigen niveau en binnen de grenzen van hun mogelijkheden hierin tot keuzes worden uitgedaagd. Voor elke bouw is een aparte handleiding aanwezig. Praktisch kan gewerkt worden met doekaarten, een doedoos en een aantal doekisten.

Techniek en zorg

Voor: vanaf groep 5
Te gebruiken: hele jaar, binnen

Het lesmateriaal heeft betrekking op het thema: “verzorging in en om huis”. Dit thema wordt behandeld in relatie met techniek. De leerlingen moeten in elk geval het startboekje doen. Hierna kan gekozen worden uit 5 verschillende themaboekjes: het toilet, de muis, recycling, het alarm en het feest. De kinderen kunnen zelfstandig in tweetallen met deze boekjes werken. Er zijn denk- en doe-opdrachten. Bij het onderwerp “het toilet” moet bijvoorbeeld een wc-briloptiller worden ontworpen. Bij “feest” moet een pop-upkaart worden gemaakt en bij “de muis” wordt een muizenval ontworpen.

Water

Voor: groep 7 en 8            
Te gebruiken: hele jaar, binnen

Deze kist die gemaakt is door Waterleiding Friesland, gaat over grondwater en drinkwater. D.m.v. losse opdrachtkaarten met verwerkingsopdrachten en proeven krijgen de leerlingen inzicht in de verbanden, structuren en verschijnselen van water. In de kist zit een proefset voor demonstratieproeven.

Water in de peiling

Voor: groep 6, 7, 8        
Te gebruiken: buiten
 

Dit lespakket is een onderdeel van het project  “Water in de peiling”.  Aandacht wordt besteed aan verdroging, de kwaliteit en de hoeveelheid grondwater. De leerlingen leren dat er verschillende grondsoorten zijn en ontdekken in welke opzichten ze van elkaar kunnen verschillen. Diverse  eigenschappen van grond worden onderzocht. Een excursie naar een peilbuis hoort tot het programma.   

Water, aarde, vuur en lucht

Voor: groep 6, 7 ,8
Te gebruiken: hele jaar

Dit thema van 4 elementen is opgebouwd uit een aantal lessen rond chemie en techniek met de invalshoeken aardrijkskunde en natuuronderwijs. Het doel is leerlingen kennis te laten maken met chemie en dit dichter bij hun belevingswereld te brengen. De kinderen gaan een aantal verschijnselen onderzoeken waarbij steeds de nadruk ligt op één element. Zoals het mengen en aantonen van water en het nabootsen van een vulkaanuitbarsting. Op leerling-bladen wordt alles stapje voor stapje uitgelegd.

Weerkoffer

Voor: groep 5/6/7/8
Te gebruiken: binnen en buiten het hele jaar

De leskoffer bevat apparatuur om allerlei metingen aan het weer te kunnen doen. Alle waarnemingen worden, o.a. met symbolen, op duidelijke wijze visueel vastgelegd in de klas.

   

Zonne-energie

Voor: de bovenbouw
Te gebruiken: hele jaar door

Met behulp van constructiemateriaal gaan de kinderen diverse modellen bouwen die allemaal met zonne-energie te maken hebben.