Acme Cogs, Ltd.

Leskisten

Bijenkast, Bloemen, Bodem nu, Bomen, Buiten bezig met kleuters, Diertjesdag, Ganzenkist, Herfstkist onderbouw, (Kinder)boerderij, Landbouw, Namibië (verdeeld over 2 leskisten), Operatie Speurneus, Pannenkoekenkist, Papier maken 2x, Roodkapje, Sarah’s wereld 2x, Schapen, lammetjes en wol, Schelpen, Slakken, Spinnen, Stenen slijpen en maken, Stenenkist onderbouw, Stenenkist midden- en bovenbouw, Stinzenflora, Uilen, Veldwerkkist middenbouw, Veldwerkkist herfst, Vlinders, Vogels om huis en boerderij, Watch 2x, Waterdiertjes vangen 2x, Weidevogels, Wonderweb 2x, Zelf brood maken, Zintuigen, Zuivel

 

Bloemen, veldwerkkist                      

Voor: groep 7/8
Te gebruiken: in lente en zomer, buiten  

Dit is typisch een veldwerkkist voor het voorjaar of de zomer. In de lesmap staan ideeën voor een voorbereiding in de klas en voor activiteiten en verwerking na het veldwerk. Het doel van “Bloemen” is kennis te maken met de grote verscheidenheid aan bloemen en grassen. Een groene weide bestaat niet alleen uit gras. De kist is gemaakt voor veldwerk in een bloemrijke extensief beheerde weide. In praktijk komt het erop neer dat het best in een ouderwetse bloemenwei kan worden gewerkt, maar ook in een wei die aardig groen lijkt blijken nog vele soorten planten te vinden zijn. De opdrachten zijn zeer gevarieerd en betreffen echt niet alleen bloemen. De kinderen gaan in groepjes op zoek naar genummerde paaltjes in de wei. Bij elk paaltje kunnen ze een opdracht uit hun boekje uitvoeren. De benodigde materialen liggen klaar. Erg veel plantenkennis is niet noodzakelijk om deze kist te doen.

   

        .

Brood maken                   

Voor: groep 1 t/m 6                
Te gebruiken: binnen het hele jaar

Het “dagelijks brood” is één van de oudste vormen van voeding. In de lesbrief van het Natuurmuseum Groningen wordt uitvoerig beschreven hoe ons brood in de loop der eeuwen is ontstaan. Samen met 4 – 8-jarigen kun je in de klas zonder oven tóch (Zuid Duitse) broodjes  bakken. Het lespakket “Brood aan de basis” bevat een docentenhandleiding voor onder-, midden- en bovenbouw en een videofilm + DVD. In de leskist zijn verder een uitgebreid graanpakket, een reader, zoekkaarten om landbouwgewassen te herkennen en een boekje over de molen in Makkinga aanwezig. In de map staan heerlijke recepten om brood te bakken; het alternatieve receptenboekje “7 Granen” vermeldt recepten voor de verwerking van de hele en de gemalen graankorrel. Ook is er een brood-bakmachine  aanwezig.

Buiten bezig

Voor: groep 1, 2, 3 (evt. 4)                
Te gebruiken: buiten in de lente en zomer

Dit is veldwerk voor jonge kinderen: een doe-doos met 30 opdrachtjes die allemaal buiten uitgevoerd moeten worden. Dit alles is goed voor een uur natuur. Voor de leraar eenvoudig uit te zetten in het groen in de buurt van de school. In kleine groepjes onder begeleiding van ouders of groep 8 kinderen worden de opdrachtjes uitgevoerd. Een kleurendobbelsteen bepaalt welke opdracht gedaan moet worden. Veel ontdekken en zelf ervaren. Alle benodigde materialen zitten in de leskist.

Bijenkast/kist

Voor: alle groepen
Te gebruiken: van mei – september, buiten en binnen

Een echte bijenkast dient als leskist. Alle attributen van de imker zijn ook aanwezig.. Natuurlijk ook een potje bijenwas. De leskist is bestemd voor groep 5 en 6, maar ook voor de  onderbouw is er een lesbrief. Werkbladen voor alle bouwen zijn aanwezig. Er is een serie mooie grote foto’s met alle informatie over bijen. De rest van de inventaris bestaat uit informatie, zoekkaarten, een cd-rom. Eigenlijk kan een les over bijen niet gegeven worden zonder een bezoek aan een bijenstal te brengen of een imker uit te nodigen in de klas. Telefoonnummers om een bezoek te kunnen regelen staan vermeld in de reader “Bomen en bijen”.

Diertjesdag

Voor: groep 5 en 6                    
Te gebruiken: buiten in lente, zomer en herfst

Een veldwerkleskist voor de middenbouw. De leerlingen gaan in groepjes met een opdrachtenboekje het veld in en proberen beestjes te vangen en te onderzoeken:  1. in het water, 2. in de bodem, 3. op de bloemen/ bomen. Het is een ochtendvullend programma dat o.a. op de Naturij gedaan kan worden eventueel met begeleiding van het NME. Er zijn per klassengroep 3 begeleiders nodig.

Ganzenkist

Voor: alle groepen
Te gebruiken: herfst en winter, buiten en binnen

Deze kist bevat diverse lesmiddelen en opdrachten om zelfstandig te werken aan het onderwerp. Vogeltrek, diverse soorten ganzen, hun voedsel en leefgewoonten komen aan de orde. In de kist zitten vogelringen, veren, video en achtergrondinformatie. Zelfs 2 opgezette ganzen kunnen erbij worden geleend. Voor een dagdeel veldwerk zijn observatieopdrachten aanwezig.

Herfstkist onderbouw

Voor: groep 1 t/m 3
Te gebruiken: in de herfst, buiten en binnen  

Herfst is voor kleuters een fantastisch seizoen. Wat is leuker dan vruchten, bladeren en zaden verzamelen, vergelijken, bekijken en wie weet ook proeven? Opdrachten voor buiten en in de klas. Misschien zijn er nog paddenstoelen te vinden? Vervelen is er niet bij in de herfst. Als het regent dat het giet is er altijd nog het bomenspel dat lekker binnen in het behaaglijke klaslokaal gespeeld kan worden.

(Kinder)boerderij

Voor: groep 1 t/m 5
Te gebruiken: vrijwel het hele jaar, buiten en binnen 

 Wat is er mooier voor kinderen dan dartelende lammetjes, de kippetjes voeren of zo’n grote koe, die gemolken wordt, te bewonderen? In de map van leskist de (kinder)boerderij staan allerlei lessuggesties over de boerderij voor de leerlingen van groep 1 t/m 5. Ook is hierin informatie te vinden over het project “Klas tussen de koeien”. Voor de kleuters bevat de leskist een opdrachtencircuit met 10 tasjes. Dit circuit kan gelopen worden op kinderboerderij de Naturij. Elk groepje gaat met een eigen tasje de aangegeven route volgen en aan de hand van een opdrachtenboekje vragen beantwoorden en opdrachtjes uitvoeren. Ook voor schoolreisjes kan de kist geleend worden.

Landbouw

Voor: groep 7/8                
Te gebruiken: buiten op de boerderij en binnen

Reeds eeuwenlang bestaat er een wisselwerking tussen de mens en zijn omgeving. In de map zijn rond het thema “de Friese boerderij “ voor de bovenbouw lessuggesties uitgewerkt, waarin de betekenis en het gebruik van de omgeving door de mens duidelijk wordt. De geschiedenis van het boerenbedrijf wordt behandeld en er is een lesbrief over biologische landbouw. Voor de verschillende opdrachten en activiteiten genoemd in de map is praktisch materiaal aanwezig. Bij de lessen kan verder gebruik gemaakt worden van  agrarische vakbladen en zoekkaarten.

Namibië

Voor: alle groepen
Te gebruiken: hele jaar binnen

Smallingerland heeft als zustergemeente Gobabis in Namibië. De werkgroep Namibië heeft de leskist ontwikkeld. Het is een zeer uitgebreide kist waarin alle aspecten van wonen in Afrika aan bod komen: wonen, kleding, voeding, spelen enz. Er is enorm veel materiaal bij verzameld en daarom zit het geheel in 2 grote kratten.

Operatie speurneus

Voor: groep 1 t/m 8
Te gebruiken: binnen en buiten het hele jaar

Een project over gezondheid en milieu voor alle groepen. Het doel van dit project is om kinderen te leren dat het goed voor je eigen gezondheid en die van anderen is, wanneer de omgeving waarin ze wonen, spelen en leren “fijn”, “veilig” en “schoon” is. Voor elke bouw is een aparte handleiding aanwezig. Door middel van een spel, een speurtocht en een “speurneusliedje” raken de verschillende leeftijdsgroepen vertrouwd met de relatie milieu (leefomgeving) en gezondheid. Speciaal voor de onderbouw zijn er handpoppen en een praatplaat aanwezig.

Pannenkoekenkist

Voor: groep 1 t/m 4
Te gebruiken: hele jaar, binnen
 
Pannenkoeken bakken in de klas met meel dat je zelf gemalen hebt. Een houten graanmolentje is het belangrijkste onderdeel van deze kist. Verder zitten er keukenmaterialen in om pannenkoeken mee te bakken. Alleen de warmtebron moet je zelf verzorgen. Het prentenboek over Opa Pettsson die pannenkoeken bakt zit ook in de kist.

Papier maken

Voor: groep 3 tot 8
Te gebruiken: het hele jaar, binnen
 
Met deze bak is het mogelijk met de hele klas papier te scheppen. Lesmateriaal en een video over een papierfabriek zijn ook aanwezig. Hierbij hoort een lespakket “Pierlala” over het meest gebruikte materiaal op school: papier. Dit bevat leerlingenwerkboekjes voor midden- en bovenbouw. Allerlei soorten papier en karton worden bekeken en vergeleken. Deze zijn ook in de kist aanwezig

(Kringloop-)papier maken

Voor: groep 3 tot 8
Te gebruiken: het hele jaar, binnen

In deze leskist voor de midden- en  bovenbouw is, met uitzondering van oud papier, alle materiaal aanwezig om kringlooppapier te vervaardigen dus ook een mixer en strijkijzer. Verder hetzelfde als bovenstaande kist.

Roodkapje

Voor: groep 1, 2, 3
Te gebruiken: buiten in de lente, zomer en herfst

Allerlei momenten uit het sprookje van Roodkapje zijn verwerkt tot opdrachten in de natuur voor kleuters. De opdrachtkaarten + het benodigde materiaal bevinden zich in 12 tasjes, die buiten in de volgorde van het verhaal zijn opgehangen. Groep 8-ers of ouders begeleiden de groepjes kinderen, waarbij elk groepje zelf bepaalt bij welk tasje het begint. Lekker bezig zijn in de natuur en er van alles ontdekken!

Sarah’s wereld

Voor: de groepen 5, 6, 7 en 8
Te gebruiken: hele jaar, binnen

De leerlingen leren op een speelse manier de begrippen ”duurzaamheid” “consumptief gedrag” en  “ecologische rugzak” kennen. Op het eind krijgen ze concrete handvatten aangereikt hoe ze op een eenvoudige manier minder milieu belastende en duurzamer keuzes kunnen maken. De kinderen maken kennis met de 11 jarige Sarah van wie ze brieven krijgen. Via Sarah komen ze met tal  van situaties in aanraking die hen aanzetten tot nadenken over het eigen handelen en de gevolgen daarvan voor de hele leefomgeving. Om het hele project Sarah uit te voeren heb je ongeveer 8 lesuren nodig. Het energieverbruik en de afvalverwerking op school en thuis wordt dan ook onder de loep genomen. De verkorte versie kost 5 uur; dan wordt alleen het speelse deel uit de koffer gedaan. 

Schapen, lammetjes en wol                   

Voor: alle groepen
Te gebruiken: binnen en buiten, hele jaar

Doel van de kist is de leerlingen kennis te laten maken met schapen, lammetjes en wol. Wol is er gewoon, maar je realiseert je niet hoe veelzijdig wol is. De leskist bevat informatie en materiaal over schapen, schapenrassen, schapen scheren, over wolsoorten, spinnen vilten weven enz.. Leesteksten, proefjes met wol, knutselideeën voor kralen en armbandjes o.a., een puzzelspel, opdrachtkaarten en observatieopdrachten zitten in de kist. Een verzameling van wolsoorten zit in de kist.

Schelpen

Voor: alle groepen
Te gebruiken: hele jaar, binnen en buiten

De leskist bevat een behoorlijk uitgebreide verzameling binnen- en buitenlandse schelpen. Een lesbrief met lessuggesties en zoekkaarten completeren de kist. Leuk voor groepen die naar een eiland gaan met schoolreis of vlak na de vakantie als de leerlingen met schelpen naar school komen.

Slakken

Voor: groep 1 t/m 4
Te gebruiken: lente, zomer, herfst, binnen en buiten

Slakken zijn dieren die iedereen kent, maar waar weinig mensen veel van weten. Slakken wekken zelf soms afkeer op door hun glibberige lichaam en hun manier van voortbewegen. Maar slakken vervullen een belangrijke rol in de natuur. Slakken lenen zich er goed voor om ze eens rustig te bekijken en vooral huisjesslakken laten zich gemakkelijk oppakken. Slakken zoeken kan rond de school gebeuren en het bekijken en ontdekken wat er allemaal aan een slak te zien is, kan goed in de klas gedaan worden.
In de leskist zitten duidelijke opdrachtfoto’s zodat de leerlingen kunnen zien wat ze met de slak kunnen doen en waarnaar ze kunnen zoeken. Voor kinderen die al lezen zijn er opdrachtkaarten. Materialen als loeps, plastic plaatjes om ze op te laten lopen en een doorgesneden slakkenhuis zitten in de kist. Ook is er een plastic bak waarin de slakken enige tijd in de klas kunnen worden gehouden. De lesmap is duidelijk en bevat ook suggesties voor bewegingsonderwijs en muziek die aansluiten bij het onderwerp. De leskist is gemaakt door het IVN consulentschap Flevoland.

Spinnen

Voor: groep 5 en 6
Te gebruiken: aan het eind van de zomer, begin herfst, binnen en buiten
Spinseldraden sterker dan staal? Het klinkt ongeloofwaardig maar is toch echt waar! Dit en allerlei informatie over spinnen kun je vinden in de spinnenleskist. In de kist zit een handleiding met lessen. Bij elke les wordt aangegeven welk materiaal hiervoor nodig is. Met de loeppotjes kunnen spinnen gevangen worden. Het determineren van de spinnen kan gebeuren aan de hand van zoekkaarten. “Het grote spinnenboek” lees je in één adem uit: erg leuke en leerzame informatie over spinnen. Ook “Spinnen in beeld” en “Thieme’s spinnengids” zijn nuttige boekjes boordevol wetenswaardigheden. En waarom zit er een stemvork in een spinnenleskist????? Leen de spinnenleskist, overwin je angst voor spinnen en wordt met de kinderen uit je groep een echte spinnenkenner.

Stinzenflora

Voor: groep 7 en 8                
Te gebruiken: voorjaar, binnen en buiten   

De leskist Stinzenplanten is een onderdeel van het project ”stinzenflora” dat in Friesland heeft gedraaid. Niet alleen de botanische kant, maar ook de cultuurhistorie van stinzentuinen wordt belicht.
Met deze leskist kunnen de leerlingen in groepjes buiten in een stinzentuin of een tuin met voldoende stinzenplanten een aantal opdrachten uitvoeren. Na dit dagdeel veldwerk kunnen ze een aantal stinzenplanten herkennen en weten ze iets van het beheer van deze tuinen. In de leskist vind je ook een stukje geschiedenis van stinzen en states. Ook de aanleg en oorsprong van stinzentuinen komt aan bod. De leerlingen kunnen zelf een stinzentuin ontwerpen.

Stenenkist (onderbouw)

Voor: groep 1 t/m 4
Te gebruiken: hele jaar, binnen en buiten

Deze stenenkist is gecombineerd met de vertelkoffer “Max en de toverstenen”. Het prentenboek en Max zelf horen bij de kist. Verder bevat de kist een serie genummerde kleine stenen en hun “moederstenen”. Een lesmap vol ideeën en suggesties en een serie opdrachtkaarten voor een circuit buiten op het plein met materialen hiervoor, bieden een enorme hoeveelheid mogelijkheden. Voor je het weet ligt de klas vol met van huis meegebrachte stenen!

Stenenkist (midden- en bovenbouw)

Voor: groep 5 t/m 8
Te gebruiken: hele jaar, binnen en buiten

Kennismaken met allerlei soorten stenen, wat kun je er aan zien en wat kun je ervan maken?
Voor midden- en bovenbouw een lesmap met opdrachten en ideeën met en over stenen. Wegen, kijken, meten, vergelijken en bouwen met stenen staan centraal. Er zijn opdrachtkaarten voor groep 5/6 die deels binnen, deels buiten gedaan kunnen worden. De kist bevat een grote hoeveelheid genummerde stenen met informatie hierover (grote moederstenen en bijbehorende kleine stenen) en het prentenboek “Max en de toverstenen”. Voor de onderbouw is een aparte versie van de kist.

Stenen maken en slijpen

Voor: groep 5 t/m 8
Te gebruiken: binnen het hele jaar

Met de tumbler kunnen de leerlingen hun eigen stenen slijpen. Er kan geknutseld worden met de BRIX bouwpakketten. Als aanvulling op de leskist stenen zou deze kist ook geleend kunnen worden.    

Uilen                                   

Voor: groep 5 t/ 8
Te gebruiken: goed om in de winter binnen te doen.

In deze kist zitten alle spulletjes die je nodig hebt om  uilenballen te pluizen. Er zit informatie in over uilen, een Uilenspel, een  video en een boekje over uilen. Als je op tijd aangeeft wanneer je de kist komt lenen kunnen wij ook voor uilenballen zorgen indien nodig.

Veldwerkkist middenbouw (lente en zomer)   

Voor: groepen (3), 4, 5
Te gebruiken: voorjaar/zomer, buiten!

Deze kist bevat 36 veldwerkopdrachten waaraan een uur in het park, het bos of in de schooltuin gewerkt kan worden. Praktische opdrachten waarbij alle zintuigen aan de beurt komen. De leerlingen doen op speelse wijze een aantal van de opdrachten. De voorbereidingen zijn minimaal en ook het klaar zetten van de opdrachten vergt weinig tijd. De kinderen zijn een uur actief bezig in de natuur!

Veldwerkkist (Herfst)               

Voor: groepen 4, 5 , 6        
Te gebruiken: buiten in de herfst

Deze kist heeft exact dezelfde opzet als de vorige. De opdrachten zijn allemaal anders en op de herfst gericht (vruchten en zaden, paddenstoelen ed.).

Vlinders

Voor: alle groepen
Te gebruiken: binnen en buiten van april t/m september

De leskist bevat naast de lesmap met ideeën ook opgezette vlinders om het determineren te oefenen. Verder puzzels en spullen om proefjes mee te doen in de klas. Natuurlijk  moet je eitjes of rupsen in de klas hebben of een vlinderpakket bij de vlinderstichting bestellen als je over vlinders werkt. De vlindervideo “dansende juwelen” hoort ook in de kist.

Vogels om de boerderij/huis                       

Voor: groep 5 t/m 8
Te gebruiken: in het voorjaar, evt. in september, buiten

Veldwerk rond de boerderij of in het park is de opzet van de kist. Welke vogels komen hier voor, hoe leven ze en wat eten ze? Om kennis te maken met de diverse vogels om ons heen is er een introductie op het veldwerk: geluiden oefenen met een cd, dia’s en een vogelzoekkaart. Het veldwerk bestaat uit een bezoek aan een boerderij waar doe-opdrachten uit een opdrachtenboekje op en rond het erf worden gemaakt. De bedoeling is hierbij vogelwachters in te schakelen. Voor verdere verwerking van het thema zitten ideeën in de lesmap. Spulletjes om uilenballen te pluizen zijn eveneens aanwezig. Begeleiding bij het veldwerk kan via het steunpunt geregeld worden.

Watch (2 exemplaren)

Voor: groep 6, 7, 8
Te gebruiken: buiten in lente zomer en herfst

Watch is een project waarbij de leerlingen actief onderzoek doen naar de kwaliteit van het water in hun omgeving. De gegevens kunnen op een website worden gezet en worden vergeleken met de gegevens van andere watchers. In groepjes worden buiten gegevens verzameld over het water, het dierenleven en de plantengroei bij dit water. Vele laagdrempelige opdrachtkaarten zitten in de lesmap. Er kan zeer praktisch gewerkt worden gedurende een aantal dagdelen, maar je kunt het ook tot één dagdeel beperken. ICT, aardrijkskunde en geschiedenis zijn ook in project geïntegreerd. 

Waterdiertjes vangen (2 exemplaren)

Voor: groep 3 t/m 8
Te gebruiken: van april tot oktober, buiten

Een verzameling loeppotjes, schepnetjes, teiltjes, aquaria, zoekkaarten kunnen worden geleend als je met de klas naar de sloot gaat. Twee microscopen kunnen ook worden meegenomen. Als je een diertje op een schaaltje hieronder legt gaat er een wereld voor je open. De kinderen kunnen hiermee geweldige ontdekkingen doen, bijv. als ze watervlooien of kleine wormpjes bekijken! In “Snoeken, salamanders en andere slootbewoners” is een heleboel informatie te vinden over de waterbewoners. Een echte doe-kist dus.

Weidevogels

Voor: groepen 6 t/m 8
Te gebruiken: van maart tot en met mei, buiten

Broedvogels in de wei staan centraal. Ter introductie leren de kinderen de vogels te herkennen d.m.v. een DVD. Hierna gaan ze tijdens een dagdeel veldwerk de wei in om van alles leren over de levenswijze en het beheer van weidevogels. In groepjes worden opdrachten gedaan waarbij de weidevogels de hoofdrol spelen. De bedoeling is dat vogelwachters bij het veldwerk aanwezig zijn. De contacten met hen kunnen via het steunpunt gelegd worden.

Wonderweb

Voor: groep 5/6
Te gebruiken: april - oktober

Deze leskoffer is om buiten rond de school te gebruiken. Door bezig te zijn met enkele van de dertig dier- en plantensoorten die nagenoeg rond alle scholen te vinden zijn, ontdekken de leerlingen de biodiversiteit. Zij worden zich bewust van de onderlinge relaties tussen plant, dier en mens en hun leefomgeving. Het hele pakket kost maximaal 8 uren.

Zintuigenkist

Voor: groep 1 t/m 4
Te gebruiken: hele jaar, binnen

Lessuggesties en materialen om alle zintuigen te gebruiken zitten in deze kist. Diverse soorten vloerbedekking voor een blote voetentocht, een voeldoos, geluidenbingo, geluidenmemorie met 20 hoorkokertjes en vele ideetjes voor zintuigspelletjes. Verder hoorspel om voor te lezen waarbij de kinderen de geluiden moeten maken.

Zuivel in de klas

Voor: alle groepen
Te gebruiken: hele jaar, binnen

Met dit lespakket kan in de klas boter, yoghurt, kwark en kaas worden gemaakt. Voor alle groepen is een thema uitgewerkt, maar hier kan uiteraard vanaf geweken worden. De boerderij staat bij groep 1 en 2 centraal, zij maken een saromatoetje. Groep 3 en 4 bezoeken de supermarkt en verdiepen zich daar in de zuivelproducten en hun verpakking. Op school wordt een vlaflip gemaakt. Groep 5 maakt yoghurt, groep 6 boter, groep 7 kwark en groep 8 kaas. Informatie, lesmateriaal en werkbladen zijn voor alle groepen aanwezig. In de kist zitten materialen, kaasvaatjes, potjes met stremsel en andere noodzakelijke stofjes  die nodig zijn bij het kaasmaken. Voor de rauwe melk moet iedereen uiteraard zelf zorgen. Een bezoek aan een kaasboerderij in de gemeente is ook mogelijk.