Acme Cogs, Ltd.

Doedozen (middenbouw)

1      Zijn we allemaal gelijk?
2      Voelen
3      Ogen
4      Dieren om ons heen
5      Aardwormen
6      Slakken
7      Vogels
8      Rupsen                        
9      Zaden
10    Zaden op reis                            
11    Bloemen
12    Bladeren
13    Bomen                                
14    Ademen
15    Overal lucht
16    Wind
17    Druppels lucht
18    Lucht drukt
19    Water in de lucht
20    Drijven en zinken
21    Drijven en zinken
22    Dingen laten verdwijnen
23    Overstromen
24    Dingen zuiver maken
25    Bruisers
26    Chemische stoffen testen
27    in voorbereiding
28    idem
29    idem
30    idem