Acme Cogs, Ltd.

Welkom

Het Natuurcentrum te Drachten is het NME-centrum voor de gemeenten Opsterland en Smallingerland. Er wordt naar gestreefd om zoveel mogelijk kinderen kennis te laten maken met de natuur. Dit kan binnen, maar in elk geval eenmaal per jaar ook buiten in de vorm van veldwerk. De volgende diensten worden hiertoe aangeboden op het natuurcentrum: 

  •         .
  • Netwerkbijeenkomsten: Biologisch  thema; uitwisseling van ervaringen.
  • Levend materiaal project: bijvoorbeeld vlinders, takken.
  • Veldwerk met begeleiding: Aanbieding van veldwerk activiteiten, nl Buiten bezig en Roodkapje voor kleuters, Veldwerk voor groep 3/4 , Diertjesdag en Herfstkist voor groep 5/6 en biologie, vogels  en wilde bloemen op de Naturij voor de bovenbouw.
  • Persoonlijke begeleiding door de consulente bij een project op school
  • Uitleen: gedurende openingstijden van het centrum. 

Uitleen

Alle lesmaterialen kunnen 3 weken lang geleend worden; verlenging is mogelijk in overleg. Tot het uitleenmateriaal behoren les- en techniekkisten, themadozen, doedozen, wandplaten, DVD’s, opgezette dieren en hulpmaterialen. De les- en techniekkisten  bevatten informatie, lessuggesties en praktisch materiaal, de themadozen alleen lesideeën en informatie, de doedozen bevatten proefjes die 2 leerlingen kunnen uitvoeren. Loeps, schepnetjes, petri-schaaltjes en dergelijke vallen onder de hulpmaterialen.

Openingstijden: 

dinsdag en donderdag:
11.00-17.00 uur
woensdag :
13.00-17.00 uur

Telefoonnummer:

(0512) 541406

E-mail:

natuurcentrumdrachten
@hetnet.nl